اقتصاد مقاومتی

این اقتصاد درون زا است، یعنی از دل ظرفیت های خود کشور ما و خود ما می جوشد . رشد این نهال واین درخت متکی است به امکانات کشور خودمان ، درون زا بدین معنا است. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

جامع ترین طرح پرورش عقرب

برخی از عناوین طرح به شرح زیر است:برای دریافت طرح اینجا کلیک کنید
آشنایی با عقرب هاتحریک عقرب ها برای جفتگیریدوره ی بارداری
آناتومی عقرب هاآشنایی با روش های پرورشزایمان
تشخیص سن عقربفارم آزاد، معایب ومزایاسم گیری از عقرب ها
تشخیص نر یا مادگی عقربفارم نیمه آزاد، معایب و مزایاروش شوک الکتیریکی
محل زندگیفارم بسته، معایب ومزایاروش سایش غدد
بهترین عقرب برای پرورشبهترین طریقه ی نگهداری عقربروش شکستن استینگر
شکارتولید مثل عقرب هاطریقه ی خشک کردن سم عقرب
دشمنان طبیعیمراحل جفت گیریتعیین کیفیت سم تولید شده
خطرناکترین کژدمتغذیه عقرب هاتجهیزات مورد نیاز
ضوابط و دستورالعمل ها