اقتصاد مقاومتی

این اقتصاد درون زا است، یعنی از دل ظرفیت های خود کشور ما و خود ما می جوشد . رشد این نهال واین درخت متکی است به امکانات کشور خودمان ، درون زا بدین معنا است. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)
  • سوپر ورم
  • 65,000
  • جیرجیرک
  • 100
  • میلورم
  • 50,000
  • سوسک سوسری
  • 0
  • ملخ
  • 0