اقتصاد مقاومتی

این اقتصاد درون زا است، یعنی از دل ظرفیت های خود کشور ما و خود ما می جوشد . رشد این نهال واین درخت متکی است به امکانات کشور خودمان ، درون زا بدین معنا است. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

طبق فرمایشات حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در رابطه با اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت های داخل کشور،ما به جهت استفاده بهتر از ظرفیت ها و ایجاد اشتغال برای هموطن نان عزیز و ارز آوری داخل کشور، فعالیتی را در ضمینه پرورش عقرب انجام داده ایم. که در این راستا تلاشهای بی وقفه برای سهولت بخشیدن به آموزشات و ایجاد بازارهای مستحکم و کاملا قانونی در کشورهای مختلف انجام داده و میدهیم،امید است با اعنایت پروردگار متعال بتوانیم این عرصه را به بهترین نحوه به ثمر برسانیم.

شماره تماس: 9140391269

آدرس: اصفهان - نجف اباد