اقتصاد مقاومتی

این اقتصاد درون زا است، یعنی از دل ظرفیت های خود کشور ما و خود ما می جوشد . رشد این نهال واین درخت متکی است به امکانات کشور خودمان ، درون زا بدین معنا است. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)
  • روغن عقرب
  • 0
  • پودر عقرب
  • 0
  • آدر عقرب
  • 0
  • عقرب خشک
  • 0